Sami-eg Tana samiske språksenter

SEG fikk ja fra Siva

SEG har tatt initiv til å starte Næringshage i Deatnu. Vi tok kontakt med følgende bedrifter:
Byggebistand AS, Tana Regnskapskontor AS, Indre Finnmark Utviklingsselskap, Tana laksebreveierforening og disse var svært interesserte i å få igang en Næringshage i Deatnu. Tana kommune har også vært positiv til dette tiltaket. SIVA kommer til Tana 9.-10. mai for å møte den første Næringshagen i Indre Finnmark.

Informasjonsmøte om forslag til nordisk samekonvensjon.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og Sametinget inviterer til informasjonsmøte om forslaget til nordisk samekonvensjon i Tana.
Prof. Kirsti Strøm Bull er hovedinnleder på møtet, og vil - sammen med representanter fra AID og Sametinget - svare på spørsmål omkring konvensjonen.

Skitur til Fállenjoasjávri

Skitur til Fállenjoasjávri.

Nytt spill fra Deanu giellagáddi

Fuolkevuođa čilgenspeallu

Med dette spillet kan du øve på samiske slektskapsbetegnelser.
Hent spillet her, endre teksten slik det passer deg, og start øvingen!

Coaching

Et dusin fremtidige coachere gjennomfører for tiden et kursopplegg som er helt nytt for Finnmark. -Vi skal hjelpe folk til å nå sine mål, sier entusiastiske kursdeltakere.

Tanafjordkonferanse på Skjånes september 2005

Tanafjordkonferansen ble arrangert på Skjånes i september 2005. Målet med konferansen var å få satt fokus på ulike sider av retten til å nytte de marine ressurser med utgangspunkt i Tanafjorden, og hvordan ulike forvaltningsordninger kan legge til rette for dette.

Her kan du se hva som skjer utover vinteren/våren 2006

Aktiviteter i prosjektet Luondu giellaoahpaheaddjin

I løpet av perioden ca. 20.februar til påske skal vi ha to skiturer, hvor temaet er forskjellige typer snø og is.
På denne sida vil vi komme med mer detaljert informasjon ettersom turene nærmer seg. Vi vil også annonsere som vanlig, i aviser og med oppslag.